آموزش

کشف کن     یادبگیر     به اشتراک بزار!!!

کلاس های آموزشی متفاوت زیر نظر اساتید بزرگ

6
05
3

دوره های اساتید

باشگاه رباتیک ایران از علاقه مندان به تدریس دوره های آموزشی به کودکان و نوجوانان دعوت به همکاری به عمل میاورد.

منو