بخش های باشگاه رباتیک باغ کتاب تهران

آموزش آموزش رباتیک کلاس های آموزشی رباتیک در رده سنی های : 7-5 سال ، 10-8 سال ، 14-11 سال ، 18-15 سال و بزرگسالان برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر موسی لب مو سی لب در یک نگاه کلی موسی لب آزمایشگاه های کوچک ساخت دیجیتال هستند. اطلاعات بیشتر بازی و سرگرمی بازی و سرگرمی با ربات های انسان نما و ربات های مو سی بات می توانید به صورت انفرادی و گروهی فوتبال بازی کنید . اطلاعات بیشتر جنگ ربات ها جنگ ربات ها جنگ ربات های هیجان انگیز برای اولین بار در خاورمیانه در باشگاه رباتیک مو سی تو ساخته شده است . اطلاعات بیشتر کافه ربات کافه ربات اولین کافه تمام رباتیکی در ایران اطلاعات بیشتر
بخش های باشگاه رباتیک مو سی تو

آموزش آموزش رباتیک کلاس های آموزشی رباتیک در رده سنی های : 7-5 سال ، 10-8 سال ، 14-11 سال ، 18-15 سال و بزرگسالان برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر موسی لب مو سی لب در یک نگاه کلی موسی لب آزمایشگاه های کوچک ساخت دیجیتال هستند. اطلاعات بیشتر بازی و سرگرمی بازی و سرگرمی با ربات های انسان نما و ربات های مو سی بات می توانید به صورت انفرادی و گروهی فوتبال بازی کنید . اطلاعات بیشتر جنگ ربات ها جنگ ربات ها جنگ ربات های هیجان انگیز برای اولین بار در خاورمیانه در باشگاه رباتیک مو سی تو ساخته شده است . اطلاعات بیشتر کافه ربات کافه ربات اولین کافه تمام رباتیکی در ایران اطلاعات بیشتر

آموزش رباتیک

کلاس های آموزشی رباتیک در رده سنی های : 7-5 سال ، 10-8 سال ، 14-11 سال ، 18-15 سال و بزرگسالان برگزار می گردد.

موسی لب

در یک نگاه کلی موسی لب آزمایشگاه های کوچک ساخت دیجیتال هستند.

بازی و سرگرمی

با ربات های انسان نما و ربات های مو سی بات می توانید به صورت انفرادی و گروهی فوتبال بازی کنید .

جنگ ربات ها

جنگ ربات های هیجان انگیز برای اولین بار در خاورمیانه در باشگاه رباتیک مو سی تو ساخته شده است .

کافه ربات

اولین کافه تمام رباتیکی در ایران